Uw privacy
Acor Makelaars respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Acor Makelaars houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Adres en telefoongegevens
Telefoongegevens kunnen vrijblijvend worden ingevuld en zullen alleen gebruikt worden om over een reeds afgenomen dienst te communiceren.